PCB FILMEN

Se filmen og læs mere om PCB og behandlingsmetoderne her på siden.

PCB KAN FORSEGLES MED DOKUMENTERBAR EFFEKT

På baggrund af senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav, om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Efter mere end 1 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

TI_DK_under_33pro_0812

Vil du vide mere, så kan du læse mere her i rapport nr. 604862.

Læs mere

PCB FORSEGLEREN ER UNDER LØBENDE TEST

Teknologisk Institut tester fortsat PCB Forsegler, og vi opdaterer således månedligt hjemmesiden med seneste måling.

 

MED REFERENCEPRØVER OG STRESSTESTS

PCB Forsegler har yderligere af 2 omgange været udsat for stresstests, hvor temperaturen i kammeret gradvist er opvarmet til 50 grader og efterfølgende sænket igen. Forsøget har begge gange været udført over en 3 måneders periode.

 

ANVENDELSESOMRÅDER

Sanering af PCB er ikke altid muligt og nødvendigvis heller ikke altid den rigtige løsning. Testen dokumenterer, at det er muligt at forsegle PCB effektivt, selv uden fjernelse af primærkilden.

Effektiviteten kommer til udtryk i form af en tilbageholdelse af PCB-koncentrationen på mindst 99,2%.

Selv under stresstest med opvarmning af indeluften ses en betydelig reduktion med en faktor 10 og en tilbageholdelsesprocent mindst 95,4% og gennemsnitlig 96% over perioden.

PCB Forsegler har derfor følgende anvendelsesområder:

 • Hvor det ikke er muligt at sanere

 • Som supplement til sanering

 • Som alternativ til sanering

RÅDGIVERHJØRNET

Anvendelsesområderne med forsegleren er mangfoldige. Her i “rådgiverhjørnet” vil vi løbende inspirere med eksempler i forhold til PCB forseglerens anvendelsesmuligheder.

Vinduesudskiftning:

Da forsegleren også er testet effektivt i klimakammeret med fugerester, åbner der sig muligheder for, med dokumenteret effekt, at kunne anvende forsegler 1,2 og 3 på vindues- og dørfalse, hvor en lille rest af fugen efterlades inden isætning af nye vinduer og døre. Indtil nu har det af mange rådgivere været praksis at afslibe den sidste rest af synlig fuge, da man ikke har været sikker på, om en forsegling ville kunne tilbageholde PCB mod indeklimaet. I nogle tilfælde er det også en god og mere permanent løsning, men den er også omkostningstung grundet krav til støvinddækninger mm. I andre tilfælde er det mere oplagt at overveje anvendelse af PCB-forsegleren i stedet for slibning. Dette grundet, at det er en hurtig og effektiv metode til at forsegle PCB mod afdunstning til indeklimaet, uden at påvirke økonomien og tidsplanen ved en vinduesudskiftning i nær samme omfang.

CERTIFICEREDE FORHANDLERE OG FORSEGLERE

PCB Forsegling stiller ufraviligt store krav til kvalitetssikring og overholdelse af behandlingsmetoder. Derfor er der udarbejdet en række strenge systemkrav, som forhandlere af PCB forsegler skal overholde. Alle forhandlere certificeres i forhold til disse systemkrav og der er løbende opfølgning af om de overholdes.

Yderligere kan produktet kun anvendes af certificerede forseglere. Alle som arbejder med produktet har en malerbaggrund og har gennemgået et kursus afholdt hos Teknologisk Institut, hvor de har været gennem det grundlæggende om stoffet PCB, behandlingsmetoder, behandlings- og tørretider, testresultater samt praktiske øvelser i malerkabine.

Alt sammen for at sikre der altid leveres i den høje kvalitet som skal kendetegne PCB Forsegling.

UVILDIGE SAMARBEJDSPARTNERE

PCB Forsegling gør sig hverken i målinger eller rådgivning omkring målinger. Vi har derfor allieret os med 3 uvildige samarbejdspartnere. De får videresendt emner, som ønsker at få foretaget målinger af indeluften og dertilhørende rådgivning.

SÅDAN ARBEJDER VI

BESIGTIGELSE

 • Vurdering af underlag
 • Emnernes beskaffenhed
 • Primær, sekundær og tertiær kilder
 • Kortlægning af behandlingsmetode
 • Forventninger til slutresultat
 • Muligheder for afdækning

TILBUD

 • Beskrivelse af løsningsforslag
 • Produktbeskrivelser
 • Procesbeskrivelse
 • Prissætning
 • Forbehold
 • Bortskaffelse af affald

GENNEMFØRELSE

 • Afdækning/klargøring
 • sanering
 • Forsegling i henhold til anvisninger
 • Afsluttende malerbehandling
 • Kvalitetssikring
 • Bortskaffelse af affald
 • Slutlevering
 • Evt. eftermåling

HVORFOR PCB FORSEGLING ApS?

 • Veldokumenterede tests som viser en reduktion af PCB i den testede luft til under 300 ng/m3

 • One Stop Solution – PCB-sanering, forsegling og afsluttende malerarbejde i egenproduktion

 • Certificerede forseglere med malerbaggrund

 • Prisfornuftige løsninger uanset bygningstype

 • En diffusionsåben PCB-forsegler uden konserverings- midler og phthalater

 • Høje krav til kvalitetssikring (KS)

PRODUKTBLADE

HVEM STÅR BAG PCB FORSEGLING?

Bag PCB Forsegling ApS står anerkendte entreprenører fra den danske byggebranche, som tilsammen har haft en betydelig berøringsflade med PCB. Dette både ifm. saneringsprojekter samt malerentrepriser og renoveringer efter saneringsprojekter.

Efter de senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Med andre ord rakte en hurtigt udført accelereret test ikke. Desuden ønskede vi en rapport med udførlig dokumentation for testmetoder og resultater – for vores, bygherres og rådgivers skyld, og ikke mindst af hensyn til de mennesker, der i årene efter skulle opholde sig i de forseglede bygninger.

Derfor har PCB Forsegling ApS investeret massivt i tests af PCB Forsegler, og vi gør det fortsat.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

Efter mere end 2,5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3 står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

PCB Forsegling ApS udfører alle former for opgaver og entrepriser, hvor PCB er en del af årsagen til renoveringen og skal afhjælpes eller fjernes, heriblandt PCB-sanering, PCB-forsegling og afsluttende malerarbejde. PCB Forsegling ApS anvender udelukkende certificerede forseglere for at sikre et højt kvalitetsniveau. Det og alt øvrigt arbejde udføres som udgangspunkt i egenproduktion.

PCB Forsegling ApS er med andre ord en One Stop Solution på PCB-arbejde for såvel offentlige som private bygherrer overalt i Danmark.