PCB FILMEN

Se filmen og læs mere om PCB og behandlingsmetoderne her på siden.

DU HAR ANSVARET

Brugerne af en bygning må ikke blive udsat for PCB, der overskrider de gældende aktions- og grænseværdier. Ansvaret gælder uanset om anvendelsen er privat, erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

PCB er en af verdens 12 farligste miljøgifte og PCB kan indvirke på immunsystemet, forplantningen, nervesystemet og anses for at være kræftfremkaldende.

PCB findes i byggematerialer og afgasser til indeluften. Det kan udgøre en helbredsrisiko, hvis luften indeholder for høje koncentrationer.

AKTIONS- OG GRÆNSEVÆRDIER

Sundhedsstyrelsen har fastsat en nedre aktionsværdi på 300 ng/m3, som er den koncentration af PCB som indeluften maksimalt må indeholde. Driver du eller ejer du bygninger, hvor der er sandsynlighed for at koncentrationen af PCB er større end 300 ng/m3, så bør du få foretaget en måling, som kortlægger koncentrationen af PCB.

Har du ansatte i bygningerne, så skal du yderligere være opmærksom på, at arbejdstilsynet har fastsat grænseværdier på området, hvoraf den laveste er 1.200 ng/m3. Her afgives der påbud med frist om, at der skal træffes foranstaltninger så koncentrationen sænkes.

1950 – 1977

PCB findes i mere end 75 % af bygningerne opført i denne periode, men kan yderligere også findes i bygninger, som er renoveret i denne periode.

PCB blev anvendt i byggematerialer i perioden på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder.

PCB er en fællesbetegnelse for 209 industrielt fremstillet kemiske stoffer, som blev udviklet i 1920’erne. PCB blev på grund af sine skadelige virkninger forbudt i byggeriet i 1977.

SÅDAN ARBEJDER PCB

PCB kan brede sig til andre byggematerialer og inventar og kan forurene indeluften i mange år efter. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes. Det er derfor ikke nok, at vurdere om bygningerne indeholder byggematerialer som er potentielle for PCB.

HVAD KAN DU GØRE?

Først og fremmest skal du forholde dig til, om bygninger du driver eller ejer er opført eller renoveret i 1950-1977. Er det tilfældet, kan du med enkle metoder i dag få målt koncentrationen af PCB i indeluften, for at sikre dig, at du ikke udsætter brugerne for PCB.

Klik på knappen, så sætter vi dig i kontakt med uvildige eksperter, som kan måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Er indeluften påvirket her?

PCB KAN FORSEGLES MED DOKUMENTERBAR EFFEKT

På baggrund af senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav, om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Efter mere end 2,5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

TI_DK_under_33pro_0812

Vil du vide mere, så kan du læse mere her i rapport nr. 604862.

CERTIFICEREDE FORHANDLERE OG FORSEGLERE

PCB Forsegling stiller ufraviligt store krav til kvalitetssikring og overholdelse af behandlingsmetoder. Derfor er der udarbejdet en række strenge systemkrav, som forhandlere af PCB Forsegler skal overholde. Alle forhandlere certificeres i forhold til disse systemkrav, og der er løbende opfølgning af om de overholdes.

Yderligere kan produktet kun anvendes af certificerede forseglere. Alle som arbejder med produktet har en malerbaggrund, og har gennemgået et kursus afholdt hos Teknologisk Institut, hvor de har været igennem det grundlæggende om stoffet PCB, behandlingsmetoder, behandlings- og tørretider, testresultater samt praktiske øvelser i malerkabine.

Alt sammen for at sikre, at der altid leveres i den høje kvalitet, som skal kendetegne PCB Forsegling.

HVEM STÅR BAG PCB FORSEGLING?

Bag PCB Forsegling ApS står anerkendte entreprenører fra den danske byggebranche, som tilsammen har haft en betydelig berøringsflade med PCB. Dette både ifm. saneringsprojekter samt malerentrepriser og renoveringer efter saneringsprojekter.

Efter de senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Med andre ord rakte en hurtigt udført accelereret test ikke. Desuden ønskede vi en rapport med udførlig dokumentation for testmetoder og resultater – for vores, bygherres og rådgivers skyld, og ikke mindst af hensyn til de mennesker, der i årene efter skulle opholde sig i de forseglede bygninger.

Derfor har PCB Forsegling ApS investeret massivt i tests af PCB Forsegler, og vi gør det fortsat.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

Efter mere end 1 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3 står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

PCB Forsegling ApS udfører alle former for opgaver og entrepriser, hvor PCB er en del af årsagen til renoveringen og skal afhjælpes eller fjernes, heriblandt PCB-sanering, PCB-forsegling og afsluttende malerarbejde. PCB Forsegling ApS anvender udelukkende certificerede forseglere for at sikre et højt kvalitetsniveau. Det og alt øvrigt arbejde udføres som udgangspunkt i egenproduktion.

PCB Forsegling ApS er med andre ord en One Stop Solution på PCB-arbejde for såvel offentlige som private bygherrer overalt i Danmark.