PCB FILMEN

Se filmen og læs mere om PCB og behandlingsmetoderne her på siden.

HVAD ER PCB?

PCB (Polyklorerede Bifenyler) er i dag kendt som et af verdens farligste miljøgifte. PCB er en fællesbetegnelse for 209 industrielt fremstillet kemiske stoffer, som blev udviklet i 1920’erne. Kemisk består PCB-forbindelser af to aromatiske ringe, som kan have mellem 1-10 kloratomer koblet til sig. PCB-forbindelser er fedtopløselige, hvilket indebærer, at de ophobes i kroppens fedtvæv.

PCB blev på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder.

PCB kan skade mennesker og miljø, og PCB blev derfor forbudt i byggeriet i 1977.

LANGTIDSEFFEKTERNE ER VELDOKUMENTEREDE

PCB kan indvirke på immunsystemet, forplantningen, nervesystemet. PCB fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.

Af samme årsager fremgår stoffet derfor også på miljøministeriets liste over persistente organiske miljøgifte (POP stoffer). Det betyder, at det er forbudt at fremstille, importere, markedsføre og anvende stoffet. Derudover skal utilsigtet udledning begrænses mest muligt.

Udslippet af PCB til luften må ikke være mere end 0,0001 mg pr. normal m3 udledt luft.

TEST METODER

PCB kan brede sig til andre byggematerialer og inventar, og kan forurene indeluften i mange år efter. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes.

Det er derfor ikke nok at vurdere, om bygningerne indeholder byggematerialer som er potentielle for PCB . Da PCB afgasser og kan vandre, er det heller ikke tilstrækkeligt at måle koncentrationen af PCB i byggematerialer.

Den korrekte testmetode er derfor at få uvildige eksperter til at måle koncentrationen af PCB i indeluften. Det kan i dag gøres med enkle metoder og uden store omkostninger.

ER DU I TVIVL OM DU ELLER DINE NÆRMESTE ER BERØRT AF PCB?

Det er vigtigt ikke at måle, hvorvidt der er PCB i materialerne, men derimod måle koncentrationen af PCB i indeluften. Det skyldes, at PCB kan vandre og afgasse til indeluften. Heldigvis findes der i dag enkle og gode metoder til at måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Klik på knappen herunder og udfyld formularen, så sætter vi dig i kontakt med uvildige specialister, som har simple metoder til at måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Er indeluften påvirket her?

PCB KAN FORSEGLES MED DOKUMENTERBAR EFFEKT

På baggrund af senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav, om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Efter mere end 1 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

TI_DK_under_33pro_0812

Vil du vide mere, så kan du læse mere her i rapport nr. 604862.

HVEM HAR ANSVARET

Bygningsejeren har ansvar for PCB!

Brugerne af bygningen må ikke blive udsat for PCB, der overskrider de gældende aktionsværdier. Ansvaret gælder uanset anvendelse til privat, erhverv, daginstitution, skole, plejehjem, uddannelsesinstitution eller anden brug.

Bygningens ejer er forpligtet til at sikre mennesker og miljø i bygningerne mod påvirkning af PCB. Derfor skal ejeren finde en løsning og bringe de grundlæggende forhold i orden.

HVAD KAN DU GØRE?

Først og fremmest skal du forholde dig til, hvorvidt du eller dine nærmeste opholder sig i bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er det tilfældet, kan du med al rimelighed rejse spørgsmålet om, hvorvidt  sandsynligheden er for, at indeluften har en koncentration af PCB over de tilladte aktionsværdier.

Hvis der er tvivl om det, kan det afklares med enkle metoder. Udfyld formularen længere oppe på siden, for at blive sat i kontakt med uvildige eksperter på området.

HVEM STÅR BAG PCB FORSEGLING?

Bag PCB Forsegling ApS står anerkendte entreprenører fra den danske byggebranche, som tilsammen har haft en betydelig berøringsflade med PCB. Dette både ifm. saneringsprojekter samt malerentrepriser og renoveringer efter saneringsprojekter.

Efter de senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Med andre ord rakte en hurtigt udført accelereret test ikke. Desuden ønskede vi en rapport med udførlig dokumentation for testmetoder og resultater – for vores, bygherres og rådgivers skyld, og ikke mindst af hensyn til de mennesker, der i årene efter skulle opholde sig i de forseglede bygninger.

Derfor har PCB Forsegling ApS investeret massivt i tests af PCB Forsegler, og vi gør det fortsat.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

Efter mere end 2,5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3 står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

PCB Forsegling ApS udfører alle former for opgaver og entrepriser, hvor PCB er en del af årsagen til renoveringen og skal afhjælpes eller fjernes, heriblandt PCB-sanering, PCB-forsegling og afsluttende malerarbejde. PCB Forsegling ApS anvender udelukkende certificerede forseglere for at sikre et højt kvalitetsniveau. Det og alt øvrigt arbejde udføres som udgangspunkt i egenproduktion.

PCB Forsegling ApS er med andre ord en One Stop Solution på PCB-arbejde for såvel offentlige som private bygherrer overalt i Danmark.