VÆRD AT VIDE OM PCB

BORGERE

Hvad betyder PCB for dig som borger?
Flipbox tekst_borgere

BYGHERRER & VIRKSOMHEDER

Hvad betyder PCB for dig som bygherre eller virksomhedsejer?
Flipbox tekst_virksomheder

RÅDGIVERE

Nu kan PCB forsegles
med dokumenterbar effekt!
Flipbox tekst_rådgivere

PCB KAN FORSEGLES MED DOKUMENTERBAR EFFEKT

Efter mere end 1 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.TI_DK_under_33pro_0812

Vil du vide mere, så kan du læse mere her i rapport nr. 604862.

Læs mere

PCB FORSEGLEREN ER UNDER LØBENDE TEST

Teknologisk Institut tester fortsat PCB Forsegler, og vi opdaterer således månedligt hjemmesiden med seneste måling.

ER DU I TVIVL OM DU ELLER DINE NÆRMESTE ER BERØRT AF PCB?

Det er vigtigt ikke at måle, hvorvidt der er PCB i materialerne, men derimod måle koncentrationen af PCB i indeluften. Det skyldes, at PCB kan vandre og afgasse til indeluften. Heldigvis findes der i dag enkle og gode metoder til at måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Klik på knappen herunder og udfyld formularen, så sætter vi dig i kontakt med uvildige specialister, som har simple metoder til at måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Er indeluften påvirket her?

ER FORSEGLING DEN RIGTIGE LØSNING FOR OS?

Har du allerede konstateret PCB, eller vil du blot høre mere om, hvorvidt forsegling er den rigtige behandlingsmetode for jer? Så klik på knappen herunder, så kontakter vi dig for nærmere dialog.

Er forsegling det rigtige for os?

OM PCB FORSEGLING

Bag PCB Forsegling ApS står anerkendte entreprenører fra den danske byggebranche, som tilsammen har haft en betydelig berøringsflade med PCB. Dette både ifm. saneringsprojekter samt malerentrepriser og renoveringer efter saneringsprojekter.

Efter de senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger, og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Med andre ord rakte en hurtigt udført accelereret test ikke. Desuden ønskede vi en rapport med udførlig dokumentation for testmetoder og resultater – for vores, bygherres og rådgivers skyld, og ikke mindst af hensyn til de mennesker, der i årene efter skulle opholde sig i de forseglede bygninger.

Derfor har PCB Forsegling ApS investeret massivt i tests af PCB Forsegler, og vi gør det fortsat.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.

Efter mere end 2,5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99 % ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3 står markedet nu med en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.

PCB Forsegling ApS udfører alle former for opgaver og entrepriser, hvor PCB er en del af årsagen til renoveringen og skal afhjælpes eller fjernes, heriblandt PCB-sanering, PCB-forsegling og afsluttende malerarbejde. PCB Forsegling ApS anvender udelukkende certificerede forseglere for at sikre et højt kvalitetsniveau. Det og alt øvrigt arbejde udføres som udgangspunkt i egenproduktion.

PCB Forsegling ApS er med andre ord en One Stop Solution på PCB-arbejde for såvel offentlige som private bygherrer overalt i Danmark.